Estructura i personal

L’Oficina per a Programes Universitaris de la UOM depèn del Vicerectorat de Projecció Cultural i Universitat Oberta.

El personal de l’Oficina per a Programes Universitaris de la UOM és:

Vicerectora de Projecció Cultural, Universitat Oberta i Seus Universitàries

Joana Maria Seguí Pons
Tel.: 971 17 24 40
vr.cultura@uib.es

Director de la UOM

Antoni Gamundí Gamundí
Tel.: 971 17 24 45
direccio.uom@uib.es

Coordinador tècnic de la UOM

Liberto Macías González
Tel.: 971 17 24 15 (Sa Riera)
Tel.: 971 25 95 60 (G. M. de Jovellanos)
liberto.macias@uib.es

Suport administratiu

- Diplomes, programes i plana web de la UOM

Esperança Díaz Manera
Tel. 971 17 24 45
esperanza.diaz@uib.es

- Comptabilitat i convenis

Carles Coca Cirera
Tel: 971 17 24 41
carles.coca@uib.cat