Pobles d'Evissa 2017-18

Programa

Data: 4 de maig
Lliçó inaugural: Eivissa i la conservació del territori, a càrrec del senyor Josep A. Prats.
Lloc: sala d’actes de la Seu universitària d’Eivissa i Formentera. Antic edifici de Comandància. C/ del Calvari, 1. Eivissa.

Informació

  • La nostàlgia té sabor. més enllà d'una recepta tradicional, a càrrec del senyor Josep Lluís Joan.

 

  • Mestres d'aixa i calafats. Passat i present de la construcció naval a Eivissa, a càrrec de la senyora Susanna Cardona.

 

  • Connèixer més Eivissa, a càrrec del senyor Josep A. Prats.

 

Dates
 Del 17 al 31 de maig
Horari
els dijous de 19 a 20 hores
Lloc
Centre Cultural de Jesús. C/ Faisà, 7.
Telèfon
871 15 99 53