Pobles d'Evissa 2017-18

Programa

Data: 4 de maig
Lliçó inaugural: Eivissa i la conservació del territoria, a càrrec del senyor Josep A. Prats.
Lloc: sala d’actes de la Seu universitària d’Eivissa i Formentera. Antic edifici de Comandància. C/ del Calvari, 1. Eivissa.

Informació

 

  • La nostàlgia té sabor: més enllà d'una recepta tradicional, a càrrec del senyor Josep Lluís Joan.

 

  • Formentera i Eivissa: 300 anys de germanor, a càrrec del senyor Felip Cirer.

 

  • Conèixer més Eivissa, a càrrec del senyor Josep A. Prats.

 

Dates
 Del 17 al 31 de maig
Horari
els dijous de 19 a 20 hores
Lloc
Centre cultural de Can Portmany. Av. Isidor Macabich, 32
Telèfon
971 34 01 11