Cafès debat 2018-19

Torrentades i inundacions, força transformadora del paisatge mallorquí

A càrrec del doctor JoanJ. Estrany, professor del Departament de Geografia de la UIB.

Dia
dilluns 5 de desembre de 2018
Hora
15.30 h
Lloc
cafeteria de l’edifici Gaspar Melchor de Jovellanos

 


 

Llibertat d'informació: el paper dels periodistes en democràcia

A càrrec de la senyora Yolanda Serrano, periodista i responsable de relacions institucionals i relacions amb els mitjans de la UIB

Dia
dimecres 16 de gener de 2019
Hora
15.30 h
Lloc
cafeteria de l’edifici Gaspar Melchor de Jovellanos