Diploma Sènior de la UOM 500 hores

                          Material 1ª sessió

 

Dies: divendres
Hora: de 17 a 19 hores
Lloc: edifici Gaspar Melchor de Jovellanos (campus universitari)

Horari