Diploma Sènior de la UOM 500 hores

160 hores

  • La construcció històrica de les Illes Balears
  • L’actualitat dels pensadors clàssics
  • Literatura espanyola: grans autors, grans obres
  • Descobrir l’Univers
  • Economia del segle XXI: claus per a la seva comprensi
  • Psicologia del cicle vital
  • L'educació del segle XXI: claus per a la seva comprensió
  • La Constitució espanyola i l’Estatut d’autonomia

Dies: dilluns, dimecres i divendres
Hora: de 17 a 19 hores
Lloc: edifici Gaspar Melchor de Jovellanos (campus universitari) aula AA06

Horari