Diploma Sènior de la UOM 500 hores

160 hores (assignatures obligatòries i optatives)

  • La importància de la química en la nostra vida
  • Salut i qualitat de vida
  • Literatura catalana: grans autors, grans obres
  • Escoltar i comprendre els grans compositors
  • La construcció històrica d’Espanya
  • Dret aplicat a la vida quotidiana
  • Agricultura ecològica

Dies: dimarts i dijous
Hora: de 17 a 19 hores
Lloc: edifici Gaspar Melchor de Jovellanos (campus universitari) aula AA01

Horari