Diploma Sènior de la UOM 500 hores

  • En do MAJOR. Op1 (10h)*
  • Aprenent ofimàtica (20h)
  • En do MAJOR. Op2 (20h)*
  • Anglès per a viatjar (20h)
  • En do MAJOR. Op3 (20h)*

Llocs:

-Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos (campus universitari)

-Edicifi Sa Riera (Palma)*

Horari