Diploma Sènior de la UOM 500 hores

  • Anglès per anar de vacances (20h) Aula AA12 Edif. Jovellanos

Llocs:

-Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos (campus universitari)

-Edicifi Sa Riera (Palma)*

Horari