Diploma Sènior de la UOM 500 hores

180 hores (assignatures obligatòries, optatives i projecte final)

  • Corrents i tendències de l’art contemporani
  • Matemàtiques aplicades a la vida quotidiana
  • Globalització i problemàtiques socials del nostre temps
  • La construcció de les ciutats: moviments migratoris i territori
  • Història abreujada del cinema
  • La gent gran al segle XXI: nous rols, nous reptes
  • Educació del Segle XXI: nous rols, nous reptes

Projecte final:

  • Investigació etnogràfica: Les històries de vida
  • Voluntariat social i cultural

Dies: dilluns i dimecres
Hora: de 17 a 19 hores
Lloc: edifici Gaspar Melchor de Jovellanos (campus universitari) aula AA01

Horari