Escoltar

Activitats

Activitat organitzada per la Universitat Oberta per a Majors (UOM) de la Universitat de les illes Balears (UIB) amb la col·laboració de dues mestres i alumnes de Psicopedagogia, la senyora Marta Trobat, mestra del CP Cas Capiscol i la senyora Laura Mercadal, mestra del CEIP Ses Rotes Velles.

Els objectius que ens varem plantejar al projecte varen ser els següents:

a) Fomentar el coneixement i les relacions intergeneracionals.
b) Donar a conèixer als estudiants de primària un model de persona gran activa, amb experiències i ganes de compartir amb els altres.
c)
Fomentar unes relacions positives entre els petits i els grans, i d’aquesta manera rompre mites davant les persones grans.
d) Generar un benefici que sigui recíproc entre les dues generacions, es a dir, és positiu tant pels petits com pels grans.

La idea principal de l’activitat és facilitar les relacions entre dues generacions diferents però amb característiques similars o en comú. Els dos grups participants són estudiants (característica en comú) i la característica que els diferència és l’edat, un grup són majors de 60 anys i l’altre grup són nins entre 6 i 12 anys (educació primària). Volem que els alumnes de primària i el alumnes de la UOM puguin compartir el mateix espai educatiu, amb els resultats beneficiós que això implica dins els dos grups generacionals.

De la UOM han participar 8 alumnes en total, 4 dones i 4 homes. Del total 2 alumnes estan cursant primer curs del Diploma Sènior, 3 alumnes estan cursant segon curs del Diploma Sènior, 1 alumna està cursant tercer curs del Diploma Sènior i 2 alumnes estan cursant un Diploma d’Especialització de la UOM.

Dos col·legis públics un de Palma i un altre de Calvià han participant en aquesta edició del projecte intergeneracional Quan jo era petit!!: