Escoltar

Visita al Museu March

Els alumnes de 3er curs del Diploma Sènior de la UOM visiten el Museu March acompanyats per una de les seves professores que els hi va impartir l’assignatura “Corrents i tendències de l’art contemporani”, la doctora Francisca Lladó.

Aquesta visita ha servit com a complement i part pràctica de les classes que han fet a la UOM.

La visita al museu és va fer el dia 16 de gener de 2013 i varen assistir 13 alumnes.