Diversitat de paisatge natural i d'ocupació humana a Mallorca. Can Picafort