Diversitat de paisatge natural i d'ocupació humana a Mallorca. Valldemosa i Sóller