La feminització de la pobresa i el protagonisme de les dones en la transformació social