Funció i objectius

Oficina per a Programes Universitaris de la UOM, una oficina encarregada de gestionar els diferents programes que la Universitat Oberta per a Majors té en aquests moments i els que hi pugui haver amb vista al futur.

L'any 1998 la Universitat de les Illes Balears va posar en marxa la Universitat Oberta per a Majors, la UOM, amb l'objectiu de dur a terme un projecte educatiu per a aquest sector de població, emmarcat en el nou paradigma de l'aprenentatge al llarg de tota la vida. Un projecte que no solament milloràs els coneixements de la gent gran, sinó també la seva qualitat de vida a tots els nivells. Des d'aquell moment i fins a l'actualitat, la UOM s'ha consolidat en projectes, en nombre d'estudiants i en projecció social.

La UOM està dirigida a persones adultes més grans de 50 anys o persones prejubilades amb estudis primaris que estiguin interessades a realitzar alguns dels programes o de les activitats que es duen a terme a la Universitat, a les seus universitàries, als centres universitaris municipals i en altres llocs que puguin acordar-se.

La UOM és un projecte dinàmic i viu que, a més dels títols propis en forma de diplomes presents a Mallorca, els certificats a Menorca i Eivissa i les activitats complementàries a diferents municipis de les Illes, disposa d'un espai des del qual preparam nous programes i activitats adaptant-nos a les demandes del nostre alumnat i a les línies estratègiques de la formació permanent dirigida als adults grans des de la Universitat.

Els objectius d’aquest programa són:

  • Consolidar el procés d'obertura de la Universitat de les Illes Balears al col·lectiu de gent gran de les Illes Balears iniciat el 1998.
  • Fomentar la participació de la gent gran dins la Universitat de les Illes Balears.
  • Fer possible l'aprenentatge al llarg de tota la vida i la construcció d'una autèntica societat del coneixement.
  • Incrementar el nivell educatiu d'aquest grup de població.
  • Contribuir a l'envelliment actiu, competent i reeixit i a la millora de la qualitat de vida de la gent gran.
  • Fomentar el coneixement i les relacions intergeneracionals.
  • Desenvolupar la capacitat d'aquest col·lectiu de llegir i interpretar la realitat del nostre temps.
  • Continuar potenciant el rol de l’alumnat universitari gran com a model participatiu de referència per al col·lectiu de gent gran i per a la societat en general.
  • Continuar les relacions establertes amb l’Administració i les institucions que treballen amb la gent gran i altres organitzacions educatives i culturals de la comunitat.
  • Potenciar els programes educatius d'aprenentatge permanent per a gent gran obrint una línia europea entorn d'aquest tipus d'accions per adults.