Art i Cultura de les Illes Balears

CARTELL2

       Continguts

  • Etnobotànica de les Illes Balears
  • Insularitats balears
  • Els itineraris culturals i les rutes turisticoculturals de les Illes Balears
  • El llegat clàssic en la cultura de les Illes Balears
  • El calendari folklòric: festes i fires
  • El patrimoni conventual de les Illes Balears: de l'esplendor medieval i moderna a la situació de crisi actual
  • Cartografia: mapes i plànols de les Illes Balears
  • Història de la fotografia a les Illes Balears
  • Set lectures de la Catedral de Mallorca

         Dies: dimarts i dijous

         Hora: de 17:30 a 19:30 hores

         Lloc: edifici Gaspar Melchor de Jovellanos (campus universitari)

         Fullet

         Preus i taxes 2022/2023

         Horari

        Calendari