Ciència per a la Vida Quotidiana

CARTELL2

Continguts

  • Construcció sostenible
  • Estadística en temps de pandèmia
  • Teràpies cel·lulars i gèniques
  • Neuroètica i neuroestètica
  • Salut i ciència: com ens podem informar bé?
  • Quin temps farà? Elements bàssics de lectura i interpretació dels pronòstic meteorològic
  • La física i la ciència entre el cinema i ca nostra
  • La ciència dels aliments tradicionals

Dies: dilluns i dimecres

Hora: de 17:30 a 19:30 hores

Lloc: edifici Gaspar Melchor de Jovellanos (campus universitari)

Fullet

Preus i taxes 2022/23

Horari

Calendari