UOM BARRIS PALMA. GENER 2022

APRENDRE NO TÉ EDAT

La Universitat Oberta per a Majors als barris de Palma (Establiments)
Cicle de conferències. Novembre de 2019

Dilluns, 28 d'octubre de 2019

Dolor crònic i cinesifòbia, a càrrec del Dr. José Antonio Mingorance, professor del Departament d'Infermeria i Fisioteràpia.

Dilluns, 4 de novembre de 2019

Com es pot ocupar satisfactòriament el temps lliure, a càrrec del Sr. Mariano Sbert, professor del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació.

Dilluns, 11 de novembre de 2019

Els perills d'Internet des d'una perspectiva jurídica, a càrrec del Dr. Javier Gonzalez de Alaiza, professor del Departament de Dret Privat.

Dilluns, 18 de novembre de 2019

Extrems i canvi climàtic: perspectives de futur, a càrrec del Dr. Romualdo Romero, professor del Departament de Física.

Dilluns, 2 de desembre de 2019

Habilitats de resolució de conflictes: assertivitat en situacions tenses, a càrrec de la Sra. Gema Torrens, professora del Departament de Psicologia.

  

Lloc

Grup d’Esplai de Persones Majors d’Establiments. Pl. del Rutló, 3 A

Horari

de 19 a 20 hores

Informació i inscripció

Telèfon.: 620665946
majorsdestabliments@gmail.com