Escoltar

Diplomes d'Especialització de la UOM

Any acadèmic 2017-2018

Els Diplomes d’Especialització de la UOM pretenen donar resposta al nou perfil d'alumnat que ha finalitzat estudis en els diferents Diplomes Sènior de la Universitat Oberta per a Majors (UOM) i vol aprofundir en els coneixements apresos; també volen arribar a un nou tipus d’alumnat interessat a conèixer i aprofundir diferents temàtiques de diversos àmbits del coneixement, i fer cada vegada més real el principi de l’aprenentatge al llarg de tota la vida.

Diploma d'Especialització de la UOM en:

cartell                cartell