Escoltar

Diploma Sènior de la UOM 500 hores

  • En do MAJOR. Op1
  • Aprenent ofimàtica
  • Anglès per a viatjar
  • En do MAJOR. Op2

Llocs:

-Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos (campus universitari)

-Edicifi Sa Riera

Horari