Seus de Menorca

 PROGRAMA (60 hores). Curs acadèmic 2018-19

Bloc 1: ART (10 hores)

Bloc 2: LITERATURA: LITERATURA, POESIA I CULTURA POPULAR (12 hores)

Bloc 3: SOCIAL: HUMANITATS, GEOGRAFIA, HISTÒRIA, EDUCACIÓ (22 hores)

Bloc 4: CIÈNCIES (12 hores)

Bloc 5: ECONOMIA (4 hores)

Bloc 6: FILOSOFIA / ANTROPOLOGIA (4 hores)

  • El llarg camí de l'evolució biològica i social, a càrrec del senyor Jaume Mascaró

Activitats Complementàries

Horari

Dates
 els dilluns i dimecres
Horari
 de les 17 a les 19 hores
Lloc
Seu universitària de Menorca, c/ de Santa Rita, 11