Seus de Menorca

 PROGRAMA (60 hores). Curs acadèmic 2022-23

MÒDUL D'INTRODUCCIÓ A L'AULA DIGITAL (2 hores)

  •  Introducció a l'ús d’Aula digital de la UIB, a càrrec del senyor Martí Carbonell

MÒDUL DE CIÈNCIA I TECNOLOGIA (8 hores)

  •  Navegar segurs per internet i les xarxes socials, a càrrec del doctor Llorenç Huguet
  • Parlem de química a la cuina, a càrrec del doctor Bartomeu Vilanova
  • La investigació a Menorca: L'Institut Menorquí d'Estudis i la recerca en patrimoni i sostenibilitat, a càrrec de la doctora Marta Jordi i el senyor David Carreras
  • Mobilitat, transports i sostenibilitat, a càrrec de la doctora Joana M. Seguí

 

MÒDUL DE SALUT I QUALITAT DE VIDA (8 hores)

  • El creixement econòmic i la desigualtat, a càrrec de la doctora Inna Tsener
  •   La protecció jurídica de les persones grans: el poder preventiu i l'autotutela, a càrrec del doctor Joan Barceló
  •  Determinants socials, elements clau en la salut de la població, a càrrec de la senyora Isabel Camps
  •  Alimentació i estil de vida. Influència en la salut de les persones, a càrrec de la senyora Isabel Camps

 

MÒDUL DE CULTURA UNIVERSAL (12 hores)

  • L'atles de Cresques, geografia i patrimoni, a càrrec del senyor Martí Carbonell
  •  Michelangelo Buonaroti, a càrrec del senyor Carles Mascaró
  •  Dones i educació, a càrrec de la senyora Montse Marquès

  • Patrimoni i cultura sahariana, a càrrec de senyor Martí Carbonell

  • Els colors de l'òpera, a càrrec de la senyora Cristina Álvarez

  • Teatre versus televisió: l'experiència de Rodo Gener, a càrrec del senyor Rodo Gener

  • Llums mediterrànies, a càrrec de Trobades i Premis Mediterranis Albert Camus

 

MODUL DE MEDI NATURAL, HISTÒRIA, LLENGUA I LITERATURA DE LES ILLES BALEARS (24 hores)

  • Les Pitiüses entre els segles XIX i XX, a càrrec del senyor Felip Cirer
  •  El festeig pagès a Eivissa i les estratègies matrimonials, a càrrec de la senyora Lina Sansano
  • Història de la prostitució a Menorca, a càrrec del senyor Marc Pallicer
  • Joana de Vigo (Ciutadella 1779-1855), l'obra de la traductora d'una il·lustrada enciclopedista, a càrrec de la senyora Josefina Salord
  •  Carrers que es llegeixen (introducció a les rutes literàries), a càrrec del senyor Ismael Pelegrí
  •  Conversa sobre El país de l'altra riba i els menorquins d'Alger, a càrrec de la senyora Maite Salord i el senyor Martí Carbonell
  • Can Saura, el nou Museu de Ciutadella, a càrrec de la senyora María José León
  • Museu de Menorca: interioritats, a càrrec de la senyora María José León
  • El cicle de vida del producte turístic. El cas de Menorca, a càrrec del senyor Josep Carretero
  • Arquitectura rural i cultura material  a Menorca des del segle XVII, a càrrec de la senyora Llucia Pons

     

    Programa

    Horari

    Dates
     els dilluns i els dimecres
    Horari
     de les 17 a les 19 hores
    Lloc
    Institut Menorquí d'Estudis, Camí des castell, 28